Nyheter Aktuelt

Det er nå opp til hver enkelt bedrift om de vil ha IA-regler eller vanlig tredagers

I nesten 16 år har ansatte i IA-bedrifter hatt rett til 24 egenmeldingsdager pr år, med inntil 8 dager sammenhengende egenmelding.

Fra og med 1.januar 2019 er disse reglene endret. Dagens ordning for IA-bedrifter blir ikke videreført. Hovedregelen er med andre ord fra nå av at alle har rett til tre dagers egenmelding. 

Det er imidlertid åpnet for at hver arbeidsgiver kan gi rett til utvidet egenmelding innenfor arbeidsgiverperioden (dvs de første 16 dagene av en sykemelding). KS oppfordrer for eksempel eksisterende  IA-bedrifter til å holde på sine IA-ordninger.

For fastlegene sin del vil dette rent praktisk si at man må være obs på hvordan og når man ber pasientene ta egenmelding, ettersom det nå er mer uforutsigbart hvilke rettigheter hver enkelt pasient har på sin arbeidsplass.


Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer