Nyheter Aktuelt

Usikker på hvilke tiltak, diagnoser og refusjonspunkt du som fastlege skal bruke for Covid-pasienter? Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) har laget et flytskjema som kontinuerlig oppdateres.

For å lette fastlegenes arbeid - og for å få en enhetlig kode- og refusjonspraksis hos norske fastleger - har Nicolas Øyane i SKIL i samarbeid med Ingvild Vatten Alsnes (NFA) og Morten Munkvik laget et flytskjema som tar for seg de fleste Covid-19-relaterte problemstillinger for fastleger.


Skjemaet oppdateres kontinuerlig. Dette, og mye annen info om Covid-19, finner du her:


SKILs sider om Covid-19

Kommentarer