Nyheter Fra AF

Foto: Legeforeningen

Allmennlegeforeningen er glad for at vi nå kan legge uenigheten med staten om fastlegenes normaltariff bak oss. Helseministeren er enig i at oppgavemengden har blitt for stor og at pasientlistene må bli kortere.

Legeforeningen opplever dette som et gjennombrudd i fastlegekrisen. Regjeringen har nå forpliktet seg til en utvikling på følgende punkter:

  1. Det er enighet om at oppgavemengden for fastlegene har blitt for stor.
  2. Det er enighet om at pasientlistene må ned.
  3. Det er enighet om at det trengs flere fastleger.
  4. Regjeringen forplikter seg til å kompensere dette økonomisk.

Disse tiltakene vil bidra til at fastlegene får mer tid til pasientene.

Legeforeningen tror det er svært uheldig å fortsette å være i en bruddsituasjon i lang tid, og spesielt gå inn i en forhandlingssituasjon til våren med et uløst brudd.


Veien videre

Staten viste liten vilje til å erkjenne alvoret i situasjonen under vårens forhandlinger. 100 millioner skulle kompensere for en enorm økning i oppgaver og arbeidsbelastning. Dagens enighet innebærer at staten nå erkjenner situasjonen og behovet for et økonomisk løft. Partene nedsetter nå en hurtigarbeidende gruppe som skal beskrive hvilke oppgaver dette gjelder, og arbeidet skal være ferdig i februar.

Dette viktige arbeidet er nå betydelig fremskyndet, og skal ferdigstilles allerede i mars 2019. Det betyr at resultatet av denne utredningen vil kunne brukes allerede i neste års forhandlinger. Vi mener derfor vi har et mye bedre utgangspunkt foran forhandlingene i 2019.


Les hele pressemeldingen fra Legeforeningen her

Enighet med staten om fastlegenes normaltariff

Staten og Legeforeningen er nå enige om raskt å få på plass flere fastleger, få ned pasientlistene og at fastlegene skal kompenseres økonomisk for dette.


- Legeforeningen er glad for at vi nå kan legge uenigheten med staten om fastlegenes normaltariff bak oss. Helseministeren er enig i at oppgavemengden har blitt for stor og at pasientlisten må ned. Skal vi få til det, trengs det flere fastleger, sier president Marit Hermansen.


Forhandlingene om normaltariffen endte tidligere i år med brudd. Partene kom ikke til enighet, hvorpå staten ensidig fastsatte ny normaltariff. Mandag 1. oktober kom partene til enighet og signerte dermed protokollen om normaltariffen.
- Regjeringen har nå forpliktet seg til å få ned pasientlistene, og at en nedgang i listelengden skal kompenseres økonomisk. Disse tiltakene vil bidra til at fastlegene får mer tid til pasientene, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.


En forpliktende satsing på fastlegeordningen
Hermansen og Øren mener at gjennomslaget ikke hadde vært mulig uten medlemmenes uvurderlige innsats. Forpliktelsene i protokollen viser hvorfor det var helt nødvendig å bryte forhandlingene om
normaltariffen før sommeren.

- Bruddet var avgjørende for å få fram alvoret – og for at vi nå er enige om en forpliktende satsing. Denne satsingen haster, skal vi utvikle en bærekraftig og framtidsrettet fastlegeordning de nærmeste årene, sier Øren.

Staten viste liten vilje til å erkjenne alvoret i situasjonen under vårens forhandlinger. 100 millioner skulle kompensere for en enorm økning i oppgaver og arbeidsbelastning. Dagens enighet innebærer at staten nå erkjenner situasjonen og behovet for et økonomisk løft. Partene nedsetter nå en hurtigarbeidende gruppe som skal beskrive hvilke oppgaver dette gjelder, og arbeidet skal være ferdig
i februar. 
- Legeforeningens og fastlegenes posisjon er styrket, det er derfor dagens enighet er en viktig delseier. Alle satsingene vi er enige om vil ta noe tid, men regjeringen har nå endelig forpliktet seg, sier Hermansen.


Bevilger penger til veiledning og spesialistutdanning
Under signeringen av protokollen ble det gjort kjent at regjeringen setter av midler til ALIS Nord og til spesialistutdanningen av allmennleger. 
- Vi er glade for at regjeringen har lyttet til oss og bevilger midler til veiledning av de som spesialiserer seg til å bli allmennleger. God veiledning er et av de viktigste tiltakene vi har for å rekruttere og beholde nye fastleger, samtidig er det en anerkjennelse av det viktige arbeidet de erfarne fastlegene har som veiledere, sier Øren.
Legeforeningen mener ALIS-modellen har gitt gode resultater og at det er positivt at modellen breddes ut ytterligere – og at den inkluderer næringsdrift.

- Kampen er ikke over

Dagens enighet er et viktig steg for å bedre stabiliteten og styrke rekrutteringen i fastlegeordningen.  President Marit Hermansen er likevel tydelig på at det fortsatt gjenstår mye for å løse fastlegekrisen.

- Enigheten om protokollen og bevilgningene til ALIS og spesialistutdanning er en god start. Nå har myndighetene endelig forpliktet seg, og innsatsen de neste årene vil være avgjørende.

Kampen er på ingen måte over, jobben begynner nå, sier president Marit Hermansen.

Kommentarer