Nyheter Fra AF

– Legene har over flere år blitt pålagt en uforsvarlig arbeidsbelastning. Det kan vi ikke akseptere. Vi trenger rammer som sikrer en arbeidstid som er til å leve med, for hver enkelt lege. Dette må vi få på plass, sier president Marit Hermansen.

Særavtalen for kommunehelsetjenesten regulerer blant annet legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for LIS1.

Onsdag brøt Legeforeningen forhandlingene med KS, da partene ikke kom til enighet.


– Vårt krav er at leger skal gi samtykke om de pålegges mer enn sju timers legevakt i uken, tilsvarende 28 timer i beredskapsvakt. Det ble avvist av KS. Dette er timer som kommer på toppen av full jobb som fastlege på dagtid, sier president Marit Hermansen.

Legevaktene er en sentral del av landets akuttmedisinske beredskap, og det er avgjørende at det medisinske arbeidet som utføres der har høy kvalitet.


Den alvorlige situasjonen i allmennlegetjenesten i kommunen er blitt bekreftet flere ganger og erkjent av helseministeren. Tidsbruksundersøkelser viser at fastleger allerede jobber 55 timer i snitt i uken.


– Derfor er det viktigere enn noen gang å sikre at leger ikke jobber uforsvarlig mye. KS erkjenner at arbeidsbelastningen er uholdbar, men vil ikke diskutere løsninger, sier Hermansen.

Presset i kommunehelsetjenesten og særlig i fastlegeordningen gjør at belastningen ved å gå legevakt må bli mindre.


– Det er på høy tid at våre medlemmer, særlig de som jobber aller mest, selv får vurdere egen arbeidsbelastning, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen og medlem i forhandlingsdelegasjonen.

Kommentarer