Nyheter Aktuelt

Den 5. november arrangerte YLF og NMF en markering foran Stortinget for flere LIS1-stillinger. AFs leder Tom Ole Øren holdt denne appellen:

Fastlegekrise

Vi står akkurat nå midt i en fastlegekrise. Fastlegene har etenormt arbeidspress, og jobber i gjennomsnitt nesten 60 timer i uken. 

Dette gjør at erfarne fastleger ikke makter mer og ser seg etter
noe annet å gjøre - og det er en viktig grunn til at unge leger ikke søker seg til ledige fastlegejobber. 

At unge leger ikke lenger ønsker å bli fastleger er kjempealvorlig! 


For å klare å bevare den suksessfulle fastlegeordningen vi har hatt i 17 år  vi få flere unge leger inn i allmennmedisinen.

Vi trenger 500 nye allmennleger - hvert år!

Legeforeningen har beregnet at vi trenger 500 nye allmennleger i året for å dekke opp for de legene som går av med pensjon. Skal vi klare å dekke opp for det økende antallet eldre pasienter, vil vi trenge mye helsetjenester, og med myndighetenes strategi om at flere helseoppgaver skal løses i kommunene, ja da vil vi trenge ENDA flere. 


Vi i Allmennlegeforeningen jobber med å utvikle gode modeller og tiltak som skal løse denne rekrutteringsutfordringen og gjøre det enklere for unge leger å bli fastleger. Men alt dette arbeidet er lite verdt hvis det ikke er nok LIS1-plasser. Og her kommer et viktig poeng! For å være fastlege MÅ man gjennomføre spesialiseringsløp i allmennmedisin. Og for å begynne dette løpet må man ha gjennomført en LIS1-tjeneste.


Flere LIS1 for å få flere allmennleger!

Vi vet at mellom 30-40 % av dere som går ut av medisinstudiet ønsker å bli allmennleger, men det hjelper oss lite når dere blir henvist til en lang LIS1-kø som stadig vokser. Uten flere LIS1-plasser vil vi derfor ikke klare å få til økt rekruttering til fastlegeordningen. Vi vil heller ikke klare å håndtere alle utfordringene vi vet vil komme i helsesektoren de neste årene både på sykehusene og i fastlegeordningen. Det vil gå utover pasientsikkerheten. Vi trenger at de som er ferdig med legestudiene får en LIS1- plass, kommer seg ut i arbeidslivet og inn i fastlegeordningen eller inn på sykehusene. Vi heier på alle unge leger som vil bruke sin kunnskap til å bidra i samfunnet! 


Vi må ha 200 LIS1-plasser nå !

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Ytterligere argument for 200 (eller helst fler) spesialiserte allmennleger NÅ er at våre 7 teser smuldrer opp. Det er kun 4 teser som henger igjen (såvidt i en syltynn stropp, unntatt en som er lovpålagt gjennom nye fastlegeforskriften) : Selv om spesialiteten i allmennmedisin er relativt ny, har faget en historie det er verdt å kjenne til, men 4 teser fallerer: 1.Hold lege-pasientforholdet i hevd! HOLDER, enn så lenge seniorene holder stand. 2.Gjør det viktigste! Allmennpraktikerens hovedoppgaver er diagnostikk og behandling. UTE, torpedert av ekstreme volum av oppgaveoverføring og pasientkrav, 3.Gi mest til dem som har størst behov! Forventningene til allmennmedisinen overstiger både ideelle og praktiske muligheter. UTE (intet rom for slik aktiv prioritering) 4.Bruk ord som fremmer helse! Allmennlegen skal gi pasienten tro på egen mestring av hverdag og helse. HOLDER. 5.Sats på etterutdanning, forskning og fagutvikling! UTE! .... osv. Ny IA avtale ble inngått i går mellom hovedaktørene i arbeidslivet og Spekter. SKIL har nå fått oppgaven å KURSE et demotivert og utmattet fastlegekorps for å oppnå hovedmålet i avtalen ; red. av sykefraværet med 10% fra 2018-nivået. «Glemt» er plutselig de eldre og funksjonshemmede, samtidig som den eksisterende sykelønnsordningen OPPRETTHOLDES frem til 2022. Samlet krever dette AKSJON, ikke bare reaksjon, selv om Karin Sollien er begeistret for økt antall egenmeldingsdager i bedriftene.