Nyheter Aktuelt

Den 5. november arrangerte YLF og NMF en markering foran Stortinget for flere LIS1-stillinger. AFs leder Tom Ole Øren holdt denne appellen:

Fastlegekrise

Vi står akkurat nå midt i en fastlegekrise. Fastlegene har etenormt arbeidspress, og jobber i gjennomsnitt nesten 60 timer i uken. 

Dette gjør at erfarne fastleger ikke makter mer og ser seg etter
noe annet å gjøre - og det er en viktig grunn til at unge leger ikke søker seg til ledige fastlegejobber. 

At unge leger ikke lenger ønsker å bli fastleger er kjempealvorlig! 


For å klare å bevare den suksessfulle fastlegeordningen vi har hatt i 17 år  vi få flere unge leger inn i allmennmedisinen.

Vi trenger 500 nye allmennleger - hvert år!

Legeforeningen har beregnet at vi trenger 500 nye allmennleger i året for å dekke opp for de legene som går av med pensjon. Skal vi klare å dekke opp for det økende antallet eldre pasienter, vil vi trenge mye helsetjenester, og med myndighetenes strategi om at flere helseoppgaver skal løses i kommunene, ja da vil vi trenge ENDA flere. 


Vi i Allmennlegeforeningen jobber med å utvikle gode modeller og tiltak som skal løse denne rekrutteringsutfordringen og gjøre det enklere for unge leger å bli fastleger. Men alt dette arbeidet er lite verdt hvis det ikke er nok LIS1-plasser. Og her kommer et viktig poeng! For å være fastlege MÅ man gjennomføre spesialiseringsløp i allmennmedisin. Og for å begynne dette løpet må man ha gjennomført en LIS1-tjeneste.


Flere LIS1 for å få flere allmennleger!

Vi vet at mellom 30-40 % av dere som går ut av medisinstudiet ønsker å bli allmennleger, men det hjelper oss lite når dere blir henvist til en lang LIS1-kø som stadig vokser. Uten flere LIS1-plasser vil vi derfor ikke klare å få til økt rekruttering til fastlegeordningen. Vi vil heller ikke klare å håndtere alle utfordringene vi vet vil komme i helsesektoren de neste årene både på sykehusene og i fastlegeordningen. Det vil gå utover pasientsikkerheten. Vi trenger at de som er ferdig med legestudiene får en LIS1- plass, kommer seg ut i arbeidslivet og inn i fastlegeordningen eller inn på sykehusene. Vi heier på alle unge leger som vil bruke sin kunnskap til å bidra i samfunnet! 


Vi må ha 200 LIS1-plasser nå !

Kommentarer