Nyheter Aktuelt

Resultatet av årets forhandlinger er klare

Vi er enige om målrettede tiltak som kan bidra til å bedre rekruttering og stabilisering av fastlegeordningen. Det har vært viktig for oss å sikre at tiltakene også styrker næringsdrift, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.


Tilskuddene i pakken er målrettede og skal styrke utfordringene knyttet til sviktende rekruttering og stabilitet. Partene er enige om at dette fordrer en økning i friske midler.- Vi har fått på plass i overkant av 180 millioner kroner i friske midler. Dette er en nær dobling, sammenliknet med fjorårets oppgjør, sier Øren.

Flere tiltak

· Etablering av egen samhandlingstakst mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten, for å sikre nødvendig dialog om pasientene. Dette er en viktig nyskapning Legeforeningen har jobbet for gjennom flere år. Dette skal tilrettelegge for ønsket aktivitet hos fastlegene, men som hittil ikke har hatt finansiering. I tillegg er partene enige om at takst 7 (tolk) kan kreves sammen med tidstakst 2c.

· Etablering av tilskuddsordning for særlig arbeidskrevende pasientlister. I første omgang vil tilskuddet være basert på kriterier som er enkle å administrere, for eksempelvis alder og kjønn. Ordningen har virkning fra 1. juli 2019. En partssammensatt arbeidsgruppe får i mandat å fastsette den nærmere innretningen av tilskuddsordningen.

· Etablering av ALIS-tilskudd for næringsdrivende leger. Midlene skal gå til rekrutteringssvake kommuner for å dekke spesialiseringsløp som krever særskilt tilrettelegging. Målet er å legge til rette for flest mulig næringsdrivende ALIS (allmennleger i spesialisering) i disse kommunene.

Honorartakstene og per capita-tilskuddet for fastlegeområdet vil for øvrig reguleres med 2,68 prosent per 1. juli 2019. Rammen innebærer en nettoinntektsvekst tilsvarende 3,2 prosent og en kostnadsvekst tilsvarende 3,2 prosent.

Kommentarer